बी पेरणार ना दाखला

बी पेरणार ना दाखला

त्या रोज धरून निघीसन समुद्र ना किनारा जाईसन बठना, आणि तेचा कडे एक अशी गर्दी जमा होयगी कि तो नावर चढ ग्या आणि पूर्ण गर्दी समुद्र्ना किनारावर उभी होयगी, आणि तेनी आपला दृष्टांत मधून गैरा गोष्टी सांगणा एक पेरणारा बीज पेराले ग्या, पेरतांना काही बीज रस्ता नं किनारावर पडत पक्षी इसन तेसले खाई ग्यात, काही बीज दगडसनी जमिनीवर पडत जडे तेसले जास्त माती नई भेटनी आणि पुष्कळ माती नई भेटाना कारण ते लवकर निघी उनात, पण सूर्य निघा नंतर त्या बयग्यात आणि मुयानई धराणा कारण वर सुखग्यात, काही बीज झाडसमा पडत आणि झाडी मोठा होयसन तेसले दाबी टाक, परंतु काही बीज चांगली जागांवर पडत आणि पिक उं कोनत शंभर गुंठ्ठ कोना साठ गुंठ्ठा आणि कोनात तिस गुंठ्ठा, जेना कण आशीन तो आयकिल |